การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling in Soft Ground) รุ่นที่ 3

การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling in Soft Ground) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ติดต่อ คุณ อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 511

ส่งใบสมัครทางแฟกซ์ 02-184-4662 หรือ email: plally@gmail.com

Poster_Tunnelling in Soft Ground

ใบสมัครโครงการดินอ่อน