บรรยายพิเศษเรื่อง“Specifications and design of steel fibre sprayed concrete linings, segmental linings and vertical shafts”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง“Specifications and design of steel fibre sprayed concrete linings, segmental linings and vertical shafts”…ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร สนับสนุนโดย Bekaert Maccaferri Underground Solutions