ศึกษาและดูงาน “การก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย”

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาและดูงาน “การก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ดังรายละเอียดค่าลงทะเบียน และกำหนดการบรรยายข้างล่างนี้

(รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)

ปกหน้า (5) vihandang-2-0001 vihandang-2-0002

 

ติดต่อ

น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ
เจ้าหน้าที่ วสท.
โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511
โทรสาร 02 319 2710 – 1
E-mail: plally@gmail.com