โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว

โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว

ขนาดอุโมงค์ 5.70 m ใช้ precast concrete segment ติดตั้ง ทุกระยะ 1.5 m ความหนา 25 cm

เครื่องเจาะจะทำหน้าที่ทั้งเจาะ ติดตั้ง แผ่น concrete และเจาะฝัง rock bolt พร้อมอัดpea gravel และ contact grouting หรือ annulus grouting รอบๆได้เอง

เริ่มเจาะเดือนเมษายน 2558 ครับ

จัดให้ครับ Cr. คุณยุทธ จันทร์สิงห์S__8454234 S__8454235 S__8454236 S__8454237 S__8454232 S__8454233