งานประชุม SOUTHEAST ASIAN CONFERENCE AND EXHIBITION IN TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE 2017(SEACETUS2017) ที่ประเทศมาเลเซีย

SOUTHEAST ASIAN CONFERENCE AND EXHIBITION IN TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE 2017(SEACETUS2017)
Innovation and Sustainable Underground Space Development
18 – 19 April 2017
Dorsett Grand Subang Hotel, Subang Jaya, Selangor, Malaysiaดร.นพดล เพียรเวช ไปร่วมงานประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน ดร. Harald Wagner ได้บรรยายในหัวข้อ Risk Management และ Design ในงานโครงการอุโมงค์ ทางกลุ่ม TUTG ได้ทาบทามให้ท่านมาบรรยายให้พวกเราฟังที่ประเทศไทยครับ

Download Bulletin No.2 here –> Bulletin_2Z_Final

 

 

216361

216388

468920

468921

468922

468923

468937

468968

469010