โครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock) รุ่นที่ 4

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จะจัดโครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock)  รุ่นที่ 4 พร้อมศึกษาและดูงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้อง Balios  โรงแรม Balios Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้วิศวกร มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน  สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอุโมงค์ไปใช้อย่างเหมาะสม  เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วย

poster-tunelling rock 2019-09-23 (1)

poster-tunelling rock 2019-09-23 (2)

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 4_4