การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling in Soft Ground) รุ่นที่ 3

การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling in Soft Ground) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ติดต่อ คุณ อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 511

ส่งใบสมัครทางแฟกซ์ 02-184-4662 หรือ email: plally@gmail.com

Poster_Tunnelling in Soft Ground

ใบสมัครโครงการดินอ่อน

โครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock) รุ่นที่ 2

 

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จะจัดโครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock)  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้วิศวกร มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน  สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอุโมงค์ไปใช้อย่างเหมาะสม  เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วย

Continue reading

บรรยายพิเศษเรื่อง “Risk Management in Tunnelling”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Risk Management in Tunnelling”ในวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างใต้ติดและอุโมงค์ โดย ไม่เสียค่าลงทะเบียน และกำหนดการบรรยายตามไฟล์แนบ (ประสานงานโดย นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511 E-mail: plally@gmail.com) รับจำนวนจำกัด

flyer-Risk Management