การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี และคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ จะจัด การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Convention 1-2 ชั้น 2 โรงแรม WINTREE City Resort จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_001

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_004

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_003

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_002 Continue reading

อบรมเชิงวิชาการเรื่อง องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี จะจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (5th Thai Geotechnical Conference)

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561

ณ ห้อง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

และ Thai Geotechnical Society (TGS)

โบว์ชัวร์องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพี รุ่นที่ 3_2 Continue reading